SiRaja Siburian

SiRaja Siburian

SiRaja Siburian mangalap boru, ima boru Tamba sian Samosir, jala tanggal di Muara do ibana jala sian ni ma marpinompar anggo anak na :

Anak na Dua (2) halak, ima :
 1. Tuan Nahum ( Marhuta di Muara).
 2. Tuan Napang (Marhuta di Muara)

Tuan Nahum

Hatorangan :

Anak na : Sada (1) halak, ima :

SiRaja/Guru Sororangon jala di goari Naoangon (Marhuta Di Muara).

SiRaja/Guru Naoangon mapinompar dua (2) halak, ima :

 1. Op. Sionang di goari Sihonongan marhuta di Muara.
 2. Tuan Turutang di goari Lumban Barat, mangalap boru Napitupulu ima boru ni Begu Laos (Songkal Barita), jala marhuta di Muara.

Tuan Napang

Hatorangan :

Tuan Napang mangalap boru Tamba sian Samosir boru ni Tulang na jala dilehon Pauseang sada Ulok balgana nasa Solup ( Ulok Sibaganding Tua goarna) Jala marhuta ibana di Muara. Dungi marpinompar ma ibana, jala anak na dua (2) halak, ima :
 1. SiRaja Lumban Naungkup ( Parbaju Bosi ).
 2. SiRaja Lumban Sialaman ( Datu Panggana, Op.Mora Debata )

SiRaja Lumban Sialaman (Gelar Ompu – Raja Sialaman)

Ompu Raja Sialaman Mangalap boru ni Raja SiBUEA Ompu Tahan Aji jala Goarna Sortalan Nauli sian huta Laguboti.

Hatorangan :
 1. Diharajaon Margoarma ibana Ompu Raja Sialaman. Diharajaon ibana ma Raja ujui Dinalontungan jala ibanan ma muse namarporang dohot Sumba laho mangingani tano Paranginan. Jala menurut turi-turian borhat ma Ompu Raja Sialaman tu Ginjang (Nangkok) sian Muara tu Paranginan, laho marporang dohot Sumba. Jala dibahendo perjanjian diseatma hoda jala dipadalanma hodai mulai sian sipintu-pintu sahat tu siborong-borong (Silangit Pancuan Kuda). Jala Ompu Raja Sialaman marhuta di Muara do, ala dung monang ibana marporang gabe dibaenma huta na di Paranginan alai dang ditinggalhon hutana, jala di harajaon na dibahwn ma Haha na Panglima na ima Lumban Naungkup (Parbaju Bosi), jala huta ni pinompar ni Ompu Raja Sialaman hira-hira di tonga-tonga ni Paranginan do.
 2. Dihadatuon margoarma ibana DATU PANGGANA, menurut turi-turian dang adong naumbotosa manang didia anggo KUBURAN ni Ompu Raja Sialaman jala adong mandok gabe si sombaon do ibana.
 3. Dihamoraon margoarma ibana OMPU MORA DEBATA, dihamoraon Ompu Raja Sialaman hea do marpesta selama sabulan lelengna, manang marunjut goarna.

Ompu Raja Sialaman pittor torop do angka pinomparna, jala sude angka pinomparna on godang na opat ( 4 ) halak sada boru, ima :
 1. Datu Manongon
 2. Bahut Raja
 3. Saribu Raja
 4. Datu Ari. dohot
Warisan ( Ompangan ) tu anak dilehon menurut turi-turian dohot menurut persini Datu Manongon, Saribu Raja dahot Datu Ari ima :

 1. Tu Ompu Datu Manongon dilehon Ompu Raja Sialaman ima Sada Piso Tattam Debata.
 2. Tu Ompu Bahut Raja dilehon Pmpu Raja Sialaman ima Ogung Si Boru Loma.
 3. Tu Ompu Saribu Raja dilehon Ompu Raja Sialaman ima Giring-giring Siantar Sabungan
 4. Tu ompu Datu Ari dilehon Ompu Raja Sialaman ima Hujur Simangarata.
Boru na Siburu Pangantaran Muli tu Napitupulu, goarna Songkal Barita.

Alai dibahen Ompu Raja Sialaman ma gelar na muse Begu Laos. Menurut angka turi-turian roma Napitupulu tu Muara laho manopot boru ni Ompu Raja Sialaman.

Boru ni Ompu Raja Sialaman nauli do jala dang hea on dibereng si Napitupulu jala langsung si Napitupulu manopot tu Ompu Raja Sialaman. Dung leleng Napitupulu roma Ompu Raja Sialaman didokma tu Napitupulu bahen majolo jagal ( Juhut ) panganon hu naso hea dope dipangan jolma. Borhat ma Napitupulu ( Songkal Barita ) mardatu, jala laos datu na do diseat Songkal Barita laos dijomur ma dimataniari dungi diboan ma tu jabu ni Ompu Raja Sialaman, jala dung hira-hira naeng habis jagal nabinoan ni Songkal Barita didok lae na ma, “ia buat jolo jagal nabinoan mi, Napitupulu !”.

Alai dialusi Napitupulu do, ida hamu disi Raja nami, di inganan nai, laos roma sada sian anak ni Ompu Raja Sialaman dibereng ma tu inganan na laos tarjama obuk. Jala pittor diangkat hape ulu ni jolma do, dungi disungkun ma Napitupulu, “ai boasa bahenon mu songonon panganan hu”!..Dialusi Napitupulu ma, Raja I mandok ahu mangalului jagal nasohea di pangan jolma, mulai sian ima muse laos dibahen Ompu Raja Sialaman ma gelar “BEGU LAOS” ( artinya: Setan Pergi )

sumber : http://kabarriau.com/ penulis A. BENNY P. SIBURIAN
Read More
SILSILAH SIBURIAN

SILSILAH SIBURIAN


http://www.obatak.com/search/label/Siburian

ASAL USUL  SIMATUPANG SIBURIAN

SIRAJA BATAK

Menurut buku Tarombo Borbor Marsada anak si Raja Batak ada tiga orang yaitu :
1. Guru Tatea Bulan
2. Raja Isumbaon
3. Toga Laut (tidak dikembangkan siap keturunannya)


GURU TATEABULAN

Toga Datu dan Ilontungan adalah nama lain dari Guru Tateabulan. Ketika dia belum berumah tangga dia diberi tulangnya (katanya orang siam) benda-benda pusaha yaitu hujur siringis, batu martaha dan cincin yang selalu cocok untuk semua jarinya. Selain itu tulangnya berpesan bahwa keturunan Guru Tateabulan nanti menjadi perantara menyampaikan persembahan ke Mulajadi Nabolon

Istri Guru Tateabulang bernama Sibasoburning, dari perkawinannya lahirlah 5 anak laki-laki, 3 perempuan dan satu waria. Kelima anak laki-laki itu adalah Raja Biak-biak, Tuan Sariburaja, Limbong Mulana, Sagala Raja, Silau Raja. Tiga anak perempuan itu bernama Siboru Pareme, Siboru Anting Sabungan, Siboru Biding Laur, sedangkan yang waria itu bernama Nan Tinjo. Tuan Saribu Raja dan Siboru Pareme disebut lahir kembar.TUAN SARIBU RAJA

Perkawinan Tuan Saribu Raja dan Boru Sipareme dan Nai Mangiring Laut, ada dua versi. kedua versi ini menyangkut siapa yang duluan lahir. Siraja Lontung atau Si Raja Borbor. Sebab si Raja Lontung lahir dari Siboru Pareme dan Siraja Borbor dari Nai Mangiring Laut.

Versi pertama
mengatakan bahwa ketia Tuan Saribu Raja dan adik kandungnya beranjak dewasa, karena kembar dempit (marporhas) mereka melakukan  incest (perkawinan terlarang). Karena perbuatan itu Tuan Saribu Raja dimusuhi oleh adik-adiknya Limbong Mulana, Sagala Raja dan Malau Raja dan diancam akan dibunuh. Siboru Pareme pun dibuang ke arah hutan  arah tenggara Sianjur Mula-mula, yaitu diatas sabulan sekarang. Sebelum Siboru Pareme dibuang, Tuan Saribu Raja membisikkan kepada Siboru Pareme agar membawa sekam (sobuon) dan menaburkannya sedikit demi sedikit di jalan yang ditempuh, supaya Tuan Saribu Raja dapat menyusulnya. 

Tuan Saribu Raja datang menyusulnya dan mendirikan pondok untuk tempat tinggal. Ketika Tuan Saribu Raja mendirikan pondok datanglah seekor harimau meraung-raung kesakitan karena ada tulang terselip di giginya. Tuan Saribu Raja menolong harimau tersebut dan terjadilah persahatan diantara mereka. Sejak saat itu harimau selalu datang membawa buruannya yang menjadi makan bagi Tuan Saribu Raja dan Siboru Pareme. Tak lama kemudian Siboru Pareme melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Si Raja Lontung.

Tuan Saribu Raja adalah orang yang tidak mau diam dalam suatu tempat, ketika dia hendak pergi jauh dan meninggalkan Siboru Pareme dan anaknya si Raja Lontung, dia berpesan kepada Harimau si Belang (Babiat Sibolang) dan kepada Kera (bodat simumbal-mumbal) agar Siboru Pareme dan Anaknya Si Raja Lontung selalu diantar makanan berupa daging buruan, buah-buahan dan madu. Sebuah cincin ditinggalkan kepada Siboru Pareme untuk diberikan kelak kepada SiRaja Lontung apabila sudah dewasa.

Dalam perjalannya Tuan Saribu Raja bertemu dengan keluarga mahluk halus (homang) dan dikediaman mahluk halus itu ada seorang gadis yang bernama Nai Mangiring Laut di sebuah kampung mahluk halus (homang), dan dikenalkan kepada Tuan Saribu Raja dan akhirnya Tuan Saribu Raja jatuh cinta dan menjadikannya istrinya. Mereka membuka kampung di luar Sianjur Mula-mula dan nama kampung itu disebut Parik Sabungan.

Versi Kedua 
dalam buku tarombo borbor marsada, Tuan Saribu Raja disebut terlebih dahulu mengawini Nai Mangiring Laut. Dikatakan bahwa Nai Mangiring Laut adalah Putri dari Dewa Balabulan yang banyak membawa barang-barang pauseang dari ayahnya Balabulan. Untuk penyimpanan barang-barang pusaka tersebut mereka membuat rumbi batu yang tidak dapat dibuka oleh siapapun  kecuali Tuan Saribu Raja dan Nai Mangiring Laut. Nama rumbi batu itu belakangan disebut Batu Hobon, yang sampai sekrang masih ada di Parik Sabungan berdekatan dengan Sianjur Mula-mula. 

Ketika Nai Mangiring Laut hamil tua, Siboru Pareme datang menggoda Tuan Saribu Raja, lalu terjadilah hal yang terlarang itu. mengikuti jalan cerita versi kedua ini, tentu si Raja Borborlah yang lahir duluan dari Si Raja Lontung. 


SI RAJA LONTUNG 

Setelah Si Raja Lontung lahir, ayahnya Tuan Saribu Raja pergi melanglang buana. SiRaja Lontung dan ibunya Siboru Pareme hidup dengan bantuan harimau dan kera simumbal-mumbal yang selalu membawa daging buruan, madu dan buah-buahan.

Setelah SiRaja Lontung dewasa, ia disuruh ibunya kawin. Dia disuruh pergi mencari jodoh kesuatu tempat, ibunya berpesan agar calon istrinya itu hendaklah sama persis seperti ibunya. SiRaja Lontung pergi menuju tempat yang ditunjuk ibunya. Dari jalan memintas ibunya Siboru Pareme berangkat juga menuju tempat yang sama. Lalu SiRaja Lontung bertemu dengan seorang wanita yang benar-benar mirip ibunya. maka SiRaja Lontung berpikir bahwa inilah wanita yang dipesankan ibunya dan menikahinya.

Pada mulanya SiRaja Lontung tidak mengetahui bahwa wanita yang diperistrinya adalah ibunya. Dan setelah SiRaja Lontung tahu bahwa wanita yang dinikahinya adalah ibunya sendiri, dia tidak dapat berbuat apa-apa sebab sudah terlanjur. 

Dari Perkawinan SiRaja Lontung dengan Siboru Pareme lahirlah 7 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Ketujuh anakn itu adalah :
1. Toga Sinaga
2. Tuan Situmorang
3. Toga Pandiangan
4. Toga Nainggolan
5. Toga Simatupang
6. Toga Aritonang
7. Toga Siregar
8. Siboru Amak Pandan
9. Siboru Panggabean

Inilah cikal bakal sebutan “Lontung Sisia Sada Ina Pasia Boruna Sihombing-Simamora“.


SIMATUPANG

Simatupang, anak kelima dari SiRaja Lontung ini bersama adiknya Aritonang dan Siregar pergi ke Pulau Sibandang dan dari sana terus ke Muara. Simatupang memiliki istri Si Boru Sibaso Na Bolon  (yang tidak memiliki marga) menurut cerita Si Boru Sibaso Na Bolon putri Debata Mulajadi Na Bolon. Simatupang memiliki tiga anak yaitu, Togatorop, Sianturi dan Siburian.

1. Anak Pertama Togatorop kawin dengan Boru Ni Siraja Partano Nai Borngin (Sipaet Tua)
2. Anak Kedua Sianturi kawin dengan Boru Ni Siraja Manurung
3. Anak Ketiga Siburian kawin dengan Boru Siraja Tamba

sumber : http://www.obatak.com/search/label/Simatupang
Read More