Irjend. Pol. (Purn.). Drs. Soaloon Simatupang, MSc.

Irjend. Pol. (Purn.). Drs. Soaloon Simatupang, MSc.


Irjend. Pol. (Purn.). Drs. Soaloon Simatupang, MSc., selain berkarier di Bidang Militer juga lebih dikenal sebagai pencipta lagu.
Karya cipta 30 dari dari 60-an Judul Lagu Karya Cipta Irjend. Pol. (Purn.). Drs. Soaloon Simatupang Sianturi, MSc.,
1. Inang Naburju
2. Amang Naburju
3. Anak Naburju
Read More